Bài tập nâng caooooooo

Question

Bài tập nâng caooooooo
bai-tap-nang-caooooooo

in progress 0
Hải Đăng 9 months 2021-04-21T03:20:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T03:21:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.Ta có:

  $A=\dfrac6{4x^2+4x+3}$

  $\to A=\dfrac6{4x^2+4x+1+2}$

  $\to A=\dfrac6{(2x+1)^2+2}$

  $\to A\le \dfrac6{0+2}=3$

  Dấu = xảy ra khi $2x+1=0\to x=-\dfrac12$

  2.Ta có:

  $B=\dfrac{-4}{6+4x+x^2}$

  $\to B=\dfrac{-4}{2+(4+4x+x^2)}$

  $\to B=\dfrac{-4}{2+(x+2)^2}$

  $\to B\ge \dfrac{-4}{2+0}$

  $\to B\ge -2$

  Dấu = xảy ra khi $x+2=0\to x=-2$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )