Bài tập 2: Phân tích vai trò và ý nghĩa của cụm từ in đậm trong các ví dụ sau: Một canh… Hai canh… Lại ba canh. Trắn trọc băn khoăn giấc chẳng thà

Question

Bài tập 2: Phân tích vai trò và ý nghĩa của cụm từ in đậm trong các ví dụ sau:
Một canh… Hai canh… Lại ba canh.
Trắn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
(Hồ Chí Minh, không ngủ được)
Một canh, hai canh đã trôi qua mà Bác Hồ vẫn chưa ngủ được.
Một canh, hai canh…, Bác Hồ vấn trắn trọc không ngủ được.
bai-tap-2-phan-tich-vai-tro-va-y-nghia-cua-cum-tu-in-dam-trong-cac-vi-du-sau-mot-canh-hai-canh-l

in progress 0
Thiên Ân 2 years 2021-07-07T17:26:28+00:00 2 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T17:27:36+00:00

  canh ở đây chỉ về thời gian

  0
  2021-07-07T17:28:23+00:00

  canh : chi ve thoi gian

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )