bài tập 1: 1. tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, r, gi có ngĩa sau: -chỉ màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ và nổi bật hẳn lên:……………………………

Question

bài tập 1:
1. tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, r, gi có ngĩa sau:
-chỉ màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ và nổi bật hẳn lên:…………………………….
-nước mắt chảy tràn ra nhiều và ko cầm giữ nổi:………………………………….
-liên tiếp rất nhiều lần trong 1 thời gian ngắn:……………………………………..
2. điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm để hoàn chỉnh đoạn thơ sau:
(dâu) quen nhiều trái lạ
(vân) nhớ gốc sấu xưa
(đa) cho ngọt cho chua
(ca) một thời thơ bé
bài tập 2:viết đoạn văn 5-6 câu nói về một công dân gương mẫu mà em biết:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
bài tập 3:
gạch dưới các cặp QHT của mỗi câu ghép sau:
a)Vì trời mưa suốt mấy ngày qua nên con đường nhỏ đến trường bị ngập nước.
b)Nhờ bạn bè giúp đỡ mà hà đã vượt qua dc khó khăn.
c)Do hằng chủ quan nên bạn bị điểm kém trong kì kiểm tra vừa qua.
2.viết đoạn văn 5 – 6 câu tả về một công dân gương mẫu ở khu phố, thôn xóm ( bác tổ trưởng, chú công an khu vực, bác hàng xóm,……) nơi em ở.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
trả lời nhanh nhất sẽ dc 5 sao và tlhn

in progress 0
Vodka 2 months 2021-07-22T08:48:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T08:50:09+00:00

  1. rực rỡ 

  2 . rơi lệ 

  3.thời gian 

  câu 2 

  1. dấu ngã 

  2. ngã 

  3. đã 

  4.cả 

  câu 3

  Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xa đất nước cúng ta , Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng viết: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nươc ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính Người lại làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam ‐ Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, Người còn đồng thời là “một trong những người hiếm có, được lịch sử giao phó, Người tiêu biểu cho một nền đạo đức mới, đạo đức mácxít mang đầy nhân tính sâu sắc và đầy tinh thần xả thân quên mình”. Thế giới dù có đổi thay, song dường như “những điều mà mình hàng ngày mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khao khát muốn vươn tới” đều hiển hiện trong cuộc đời và tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng của Người.

  câu 4 :

   vì – nên 

  nhờ -mà

  do – nên 

  0
  2021-07-22T08:50:26+00:00

   1. a, rực rỡ

        b, giàn giụa

         c, dồn dập 

  2.

  dẫu

  vẫn

  đã

  cả

  3. bài viết :

  Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xa chúng ta về với thế giới người hiền, Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng viết: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nươc ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính Người lại làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam ‐ Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, Người còn đồng thời là “một trong những người hiếm có, được lịch sử giao phó, Người tiêu biểu cho một nền đạo đức mới, đạo đức mácxít mang đầy nhân tính sâu sắc và đầy tinh thần xả thân quên mình”. Thế giới dù có đổi thay, song dường như “những điều mà mình hàng ngày mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khao khát muốn vươn tới” đều hiển hiện trong cuộc đời và tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng của Người

  4. 

  vì – nên

  nhờ- mà

  do -nên

  5.

  bài viết

  em sinh ra và lớn lên ở nông thôn ở đây có một bác hàng xóm vô cùng thân thiện khiến em rất quí tên là bác tư bác ở đây từ lúc em sinh ra trong lòng em luôn coi bác là công dân gương mẫu đáng để em noi theo mỗi khi trong xóm có chuyện gì bất bình bác đều ra tay giải quyết mọi sự tình hôm nọ nhà em bị mất trộm nhờ bác điều tra và giải quyết nên nhà em được trả lại món đồ đã mất và người lấy cắp đó được bác tư cho một bài học nhớ đời. từ đó xóm em rất an ninh và bác tư được bầu làm tổ trưởng tổ an ninh

    

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )