Bài này mình không làm được giúp đỡ mình nhé

Question

Bài này mình không làm được giúp đỡ mình nhé
bai-nay-minh-khong-lam-duoc-giup-do-minh-nhe

in progress 0
Delwyn 8 tháng 2020-10-15T16:27:01+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

 1. Bạn tham khảo :

  Bài 1 :

  a ) 

  $2^5 : 2^3+4^2$

  $= 2^2+4^2$

  $= 4+16$

  $=20$

  b ) 

  $7^3 – 2^3+6^2$

  $= 343 – 8 + 36$

  $=335+36$

  $=371$

  c )

  $4^{15} : 4^{12} – 3^2$

  $= 4^3 – 3^2$

  $=64 – 9$

  $= 55$

  d )

  $(5^2)^3 : 5^5 + (2^3)^4 : 2^6$

  $= 5^6 : 5^5 +2^7 : 2^6$

  $= 5 + 2$

  $=7$

  e )

  $15^3 : 5^3$

  $= (15:5)^3$

  $= 3^3$

  $=27$

 2. Chị gửi em chúc em học tốt
  bai-nay-minh-khong-lam-duoc-giup-do-minh-nhe

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )