bài mẹ tôi sử dụng phương thức biểu đạt nào !

Question

bài mẹ tôi sử dụng phương thức biểu đạt nào !

in progress 0
Adela 7 months 2021-06-23T18:39:57+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T18:41:03+00:00

  Phương thức biểu đạt: tự sự ,miêu tả và biểu cảm

  0
  2021-06-23T18:41:14+00:00

  @Meoss_

  * Bài ” MẸ TÔI ” sử dụng phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp tự sự và miêu tả.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )