Bài học sâu sắc mà em rút ra từ cuộc đời của Nguyễn Trãi

Question

Bài học sâu sắc mà em rút ra từ cuộc đời của Nguyễn Trãi

in progress 0
niczorrrr 7 months 2021-06-24T23:21:00+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T23:22:41+00:00

  -Chúng ta nên cố hắng học giỏi để có công với dân tộc, đất nước

  -Làm việc thì phải có trách nhiệm

  -Mất mát đau thương không làm ta lùi bước

  -Vững chí sống còn ”chừng nào còn sống thì a phải số gắng hết mình”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )