Bài học rút ra từ truyện ếch ngồi đáy giếng ?

Question

Bài học rút ra từ truyện ếch ngồi đáy giếng ?

in progress 0
RobertKer 2 months 2021-07-28T13:29:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T13:31:01+00:00

    Là không nên tự cao , kiêu căng, mà nên tự biết mình biết ta , phải biết khiêm nhường và khiêm tốn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )