Bài học lịch sử từ truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy

Question

Bài học lịch sử từ truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy

in progress 0
Mộc Miên 3 months 2021-07-29T14:21:17+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-29T14:22:20+00:00

    An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy không chỉ là một câu chuyện truyền thuyết đơn thuần mà nó còn chứa đựng những ý nghĩa và những bài học lịch sử sâu sắc. Câu chuyện muốn cảnh tỉnh, và thận trọng dành cho chúng ta trong công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước. Không bao giờ được mất cảnh giác và quá tin tưởng kẻ thù hãy  luôn đề cao tinh thần cảnh giác cao độ . Và quan trọng hơn là đặt quyền lợi, lợi ích của quốc gia lên trên tình cảm riêng tư.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )