Bài 9: Một tấm gỗ dài 8 dm, rộng 6 dm, dày 2 cm. Tính khối lượng của tấm gỗ, biết rằng 1 dm3 gỗ nặng 800 g. Bài 10: Một bể nước có dạng hình hộp chữ n

Question

Bài 9: Một tấm gỗ dài 8 dm, rộng 6 dm, dày 2 cm. Tính khối lượng của tấm gỗ, biết rằng 1 dm3 gỗ nặng 800 g.
Bài 10: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng là 3m, chiều cao là 2,5m. Hỏi bể hiện có bao nhiêu mét khối nước, biết rằng mực nước trong bể cao bằng 4/5 chiều cao của bể?
Bài 11: Một cái bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 5 m, chiều rộng 2 m và chiều sâu 1,2 m. Hiện bể đang chứa 2/5 bể nước. Hỏi phải đổ vào bể bao nhiêu lít nước nữa mới đầy bể (biết rằng 1dm3 chứa 1 lít nước)

in progress 0
RobertKer 1 year 2020-12-25T13:06:36+00:00 3 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-25T13:08:32+00:00

  Đổi 2 cm = 0,2 dm

  Thể tích của tấm gỗ là :

          8 x 6 x 0,2 = 9,6 ( dm3 )

  Khối lượng của tấm gỗ là :

          9,6 x 800 = 7680 ( g )

                     Đáp số: 7680 g

  10

  Mực nước trong bể cao là

              2,5 x 4/5 = 2 ( m )

  Bể hiện có số m3 nước là

              4 x 3 x 2 = 24 ( m3 )

                           Đáp số : 24 m3

  11

  Thể tích cái bể là

          5 x 2 x 1,2 = 12 ( m3 )

                           = 12000 l

  Bể đang chứa số nước là

           12000 x 2/5 = 4800 ( l )

  Phai đổ vào bể số l nước mới đầy bể là

           12000 – 4800 = 7200 ( l )

                                Đáp số : 7200 l nước

  0
  2020-12-25T13:08:34+00:00

  Bài 9:

  Đổi 2 cm = 0,2 dm

  Thể tích của tấm gỗ là:

     8 x 6 x 0,2 = 9,6 (dm³)

  Khối lượng của tấm gỗ là:

     9,6 x 800 = 7680 (g)

                      Đáp số: 7680 g

  Bài 10:

  Mực nước trong bể cao là:

       2,5 : 5 x 4 = 2 (m)

  Bể hiện có số m³ nước là:

       4 x 3 x 2 = 24 (m³)

                        Đáp số: 24 m³

  Bài 11:

  Thể tích cái bể là

     5 x 2 x 1,2 = 12 (m³)

                       =12000 dm³

                       = 12000 l

  Bể đang chứa số nước là:

           12000 : 5 x 2 = 4800 ( l )

  Phải đổ vào bể số lít nước nữa thì mới đầy bể là:

           12000 – 4800 = 7200 ( l )

                                   Đáp số: 7200 l nước

  0
  2020-12-25T13:08:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1 khoi nuoc bang bao nhieu lit các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )