Bài 8: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. 1. I (do) _____________________ it for you tomorrow. 2. My father (call) _____________________ you in 5

Question

Bài 8: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. I (do) _____________________ it for you tomorrow.
2. My father (call) _____________________ you in 5 minutes.
3. We believe that she (recover) _____________________ from her illness soon.
4. I promise I (return) _____________________ to school on time.
5. If it rains, he (stay) _____________________ at home.
6. You (take) _____________________ me to the zoo this weekend.
7. I think he (not come) _____________________ back his hometown.

in progress 0
Nem 10 months 2020-12-02T16:19:11+00:00 3 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T16:21:05+00:00

  1 . will do

  2. will call

  3. will recover

  4. will return

  5. will stay

  6.Will you take me to the zoo this weekend?

  7.  won’t come

  Chúc bạn học tốt ^^)

                               

  0
  2020-12-02T16:21:05+00:00

  1. I (do) will do  it for you tomorrow.

  2. My father (call) will call you in 5 minutes.

  3. We believe that she (recover) will recover  from her illness soon.

  4. I promise I (return)will return   to school on time.

  5. If it rains, he (stay) will stay at home.

  6. Will You (take) take me to the zoo this weekend. 7

  . I think he (not come) won’t come back his hometown.

  0
  2020-12-02T16:21:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho dạng đúng của từ trong ngoặc các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )