Bài 8 câu c giúp với

Question

Bài 8 câu c giúp với
bai-8-cau-c-giup-voi

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-21T15:10:40+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T15:12:32+00:00

  Kẻ $DM\perp AB;\, DN\perp AC$

  $\Rightarrow AMDN$ là hình chữ nhật

  mà $AD$ là phân giác của $\widehat{A}$

  nên $AMDN$ là hình vuông

  $\Rightarrow DM = DN = \dfrac{AD}{\sqrt2}$

  Ta có:

  $S_{ABC} = S_{ADB} + S_{ADC}$

  $\to \dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}AB.DM + \dfrac{1}{2}AC.DN$

  $\to AB.AC = AB.\dfrac{AD}{\sqrt2} + AC.\dfrac{AD}{\sqrt2}$

  $\to \dfrac{AD}{\sqrt2}=\dfrac{AB.AC}{AB + AC}$

  $\to \dfrac{\sqrt2}{AD} = \dfrac{AB + AC}{AB.AC} = \dfrac{1}{AB} + \dfrac{1}{AC}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )