Bài 8. 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất ba

Question

Bài 8. 5 bạn trong 2 ngày gấp được 400 con hạc. Với mức làm như thế, lớp em có 30 bạn, muốn trang trí tấm rèm cần 2400 con hạc thì cả lớp phải mất bao lâu mới hoàn thành?
Bài 9. Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 40 ngày. Nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?
Bài 10. Một công trường chuẩn bị gạo cho 60 công nhân ăn trong 30 ngày. Nhưng số người lại tăng lên 90 người. Hỏi số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau).

in progress 0
Thiên Thanh 2 years 2020-12-09T16:15:19+00:00 3 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T16:17:11+00:00

  bài8

  5 bạn làm trong 1 ngày được số con hạt là

  400÷2=200(con)

  1 bạn làm trong 1 ngày được số con là

  200÷5=40(con)

  30 bạn làm ttong 1 ngày được số con là

  40×30=1200(con)

  30 bạn làm trong số ngày được 2400 con là

  2400÷1200=2(ngày)

                       Đáp số 2 ngày

  bài9

  cần số người để ăn hết số gạo đó trong một ngày là

  750×40=30000(người)

  Cần số người để ăn hết trong vòng 25 ngày là

  30000÷25=1200(người)

  Số người đế thêm là

  1200-750=450(người)

                    Đáp số 450 người

  Mình chỉ có thể làm được 2 bài đầu:((

   

  0
  2020-12-09T16:17:11+00:00

  Bài 8:

  Một ngày 5 bạn gấp được số hạc giấy là:

     $400:2=200$ (con hạc)

  Một bạn một ngày gấp được số hạc giấy là:

     $200:5=40$ (con hạc)

  Ba mười bạn một ngày gấp được số hạc giấy là:

     $40\times30=1200$ (con hạc)

  Gấp 2400 con hạc cả lớp 30 bạn mất số ngày là:

     $2400:1200=2$ (ngày)

                           Đáp số: 2 ngày

  Bài 9:

  Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

     $750\times40=30000$ (ngày)

  Số người ăn hết số gạo đó trong 25 ngày là:

     $30000:25=1200$ (người)

  Số người đến thêm là:

     $1200-750=450$ (người)

                         Đáp số: 450 người

  Bài 10:

  Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

     $60\times30=1800$ (ngày)

  Thực tế sau khi tăng thêm có số người ăn là:

     $60+90=150$ (người)

  Số gạo chuẩn bị lúc đầu đủ cho 150 người ăn trong số ngày là:

     $1800:150=12$ (ngày)

                       Đáp số: 12 ngày

  0
  2020-12-09T16:17:26+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo gap con hac các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )