Bài 8². 32⁴ = (2³)². (2⁵)⁴ Tíng sao để chỗ này ra được 2⁶. 2²⁰ vậy ạ

Question

Bài 8². 32⁴
= (2³)². (2⁵)⁴
Tíng sao để chỗ này ra được 2⁶. 2²⁰ vậy ạ

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-21T02:50:43+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T02:51:43+00:00

  Ta có công thức: `(a^n)^m = a^(m · n)`

  Vậy `(2^3)^2 · (2^5)^4 = 2^(3 · 2) · 2^(5 · 4) = 2^6 · 2^20`

   

  0
  2020-10-21T02:51:56+00:00

  `8². 32⁴`

  `= (2³)². (2⁵)⁴`

  `=2⁶. 2²⁰`

  Bạn nhân các mũ trong với mũ ngoài với nhau , như trên : `3 × 2 = 6 ; 4 × 5 = 20`

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )