Bài 6: Một phép chia cho 12 đc thương là 2 và số dư là 4. 1. Tìm số a 2. Giữ nguyên số bị chia, hãy thay đổi số chia trong phép chia trên để đc những

Question

Bài 6: Một phép chia cho 12 đc thương là 2 và số dư là 4.
1. Tìm số a
2. Giữ nguyên số bị chia, hãy thay đổi số chia trong phép chia trên để đc những phép chia mới có số dư là 8

in progress 0
Nick 8 tháng 2020-10-31T07:40:37+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

 1. `a,`

  Ta có Một phép chia cho 12 đc thương là 2 và số dư là 4.

  `=> a=12.2+4=28`

  `b,`

  Ta có Giữ nguyên số bị chia, hãy thay đổi số chia trong phép chia trên để đc những phép chia mới có số dư là 8

  `=>` Số bị chia để không có dư là `28-8=20`

  Sô chia là `b(b>8)`

  Vậy `b=10` hoặc `b=20`

   

Leave an answer