Bài 6. Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau ,rồi phần tích những câu đó: Chiều nay , đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo . Nhưng kìa

Question

Bài 6. Chép lại các câu ghép có trong đoạn văn sau ,rồi phần tích những câu đó:
Chiều nay , đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo . Nhưng kìa ,cả một
vạt đất quanh gốc gạo phía mật sông lở thành hố sâu hoắm, những cái rễ cây gầy nhăng trơ ra . Cây gạo chỉ còn biết tì lưng vào bãi ngô. Những người buôn cát đã
cho thuyền vào xúc cất ngay ở khúc sống duới gốc gạo. Cây gạo buồn thiu, những
cái lá ụp xuống, ủ ê.
bai-6-chep-lai-cac-cau-ghep-co-trong-doan-van-sau-roi-phan-tich-nhung-cau-do-chieu-nay-di-hoc-ve

in progress 0
Mộc Miên 3 weeks 2021-07-10T07:57:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T07:58:38+00:00

  Các câu ghép và phân tích :

  -$\frac{Nhưng kìa}{trạng ngữ}$ , $\frac{cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mật sông}{Chủ ngữ 1}$  $\frac{lở thành hố sâu hoắm}{Vị ngữ 1}$ , $\frac{những cái rễ cây}{Chủ ngữ 2}$ $\frac{gầy nhăng trơ ra.}{vị ngữ 2}$

  -$\frac{Cây gạo}{CN1}$ $\frac{buồn thiu}{Vị ngữ 1}$ , $\frac{những cái lá}{Chủ ngữ 2}$ $\frac{ụp xuống, ủ ê.}{vị ngữ 2}$

  @$kem^{}$

  0
  2021-07-10T07:59:29+00:00

  Xin câu trả lời hay nhất

  bai-6-chep-lai-cac-cau-ghep-co-trong-doan-van-sau-roi-phan-tich-nhung-cau-do-chieu-nay-di-hoc-ve

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )