Bài 5: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng: (d1) : Ax + By + C = 0 (d2) : Ax + By + C’ = 0 (d1) : 48x + 14y – 21 = 0 (d2) : 24x + 7y – 28 = 0

Question

Bài 5: Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng:
(d1) : Ax + By + C = 0 (d2) : Ax + By + C’ = 0
(d1) : 48x + 14y – 21 = 0 (d2) : 24x + 7y – 28 = 0

in progress 0
Thanh Thu 10 months 2021-01-06T10:14:04+00:00 2 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T10:16:02+00:00

  Đáp án:

   a. \(\frac{|C’-C|}{\sqrt{A^{2}+B^{2}}}\)

  b. \(\frac{7}{10}\)

  Giải thích các bước giải:

   Bài 5: 

  a.

  Lấy \(A(0;-\frac{C}{B}) \epsilon d_{1}\)

  \(d(d_{1};d_{2})=d(A,d_{2})=\frac{|a.0+B.\frac{-C}{B}+C’|}{\sqrt{A^{2}+B^{2}}}=\frac{|C’-C|}{\sqrt{A^{2}+B^{2}}}\)

  b. Lấy \(B(\frac{7}{2};-\frac{21}{2}) \epsilon d_{1}\)

  \(d(d_{1};d_{2})=d(B;d_{2})=\frac{|24.\frac{7}{2}+7.(-\frac{21}{2})-28|}{\sqrt{24^{2}+7^{2}}}=\frac{7}{10}\)

  0
  2021-01-06T10:16:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tìm khoảng cách giữa 2 đường thẳng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )