Bài 5: Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN – VN trong mỗi câu: a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh. .

Question

Bài 5: Hãy thay quan hệ từ trong từng câu sau bằng quan hệ từ khác để có câu đúng và xác định CN – VN trong mỗi câu:
a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Trời mưa và đường trơn.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Bố mẹ sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
e. Tôi khuyên Sơn vì nó không nghe.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
g. Mình cầm lái và cậu cầm lái.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Phúc Điền 7 months 2021-06-24T22:09:50+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  1
  2021-06-24T22:11:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Cây /bị đổ / vì gió /thổi mạnh 

    CN     VN           CN        VN 

  b) Trời /mưa/ nên đường /trơn 

     CN      VN              CN      VN

  c) Bố mẹ/ sẽ thưởng cho em một hộp

        CN                   VN 

  màu vẽ /nếu em /học giỏi 

                        CN      VN

  d) Vì nhà /xa /nên bạn Nam /thường  đi

         CN    VN           CN                  VN

  học muộn 

  e) Tôi /khuyên Sơn /nhưng nó /không

     CN      VN                           CN      VN

  nghe 

  g) Mình /cầm lái /hay cậu /cầm lái 

      CN         VN               CN      VN

  Dấu gạch chéo thứ ba là để ngăn cách vế câu nhé 

  Cho mình xin 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất nha 

   

  0
  2021-06-24T22:11:46+00:00

  a. Cây bị đổ nên gió thổi mạnh.

  `=>`Cây bị đổ gió thổi mạnh.

  CN: Cây

  VN: bị đổ vì gió thổi mạnh.

  ———————

  b. Trời mưa và đường trơn.

  `=>`Trời mưa nên đường trơn.

  CN: Trời

  VN: mưa nên đường trơn.

  ———————-

  c. Bố mẹ sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ vì em học giỏi.

  `=>`Bố mẹ sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ nếu em học giỏi.

  CN: bố mẹ

  VN: sẽ thưởng cho em một hộp màu vẽ nếu em học giỏi.

  ———————–

  d. Tuy nhà xa nhưng bạn Nam thường đi học muộn.

  `=>`Vì nhà xa nên bạn Nam thường đi học muộn.

  CN: nhà 

  VN: xa

  ————————

  e. Tôi khuyên Sơn vì nó không nghe.

  `=>` Tôi khuyên Sơn nhưng nó không nghe.

  CN: Tôi

  VN: khuyên Sơn nhưng nó không nghe.

  ————————

  g. Mình cầm lái và cậu cầm lái.

  `=>`Mình cầm lái hay cậu cầm lái?

  CN: Mình

  VN: cầm lái hay cậu cầm lái?

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )