Bài 5: Cho đường tròn (O) là dây cung BC cố định khác đường kính. Gọi A là điểm bất kì trên cung nhỏ BC (a khác B,C và AB

Question

Bài 5: Cho đường tròn (O) là dây cung BC cố định khác đường kính. Gọi A là điểm bất kì trên cung nhỏ BC (a khác B,C và AB

in progress 0
2 years 2021-05-10T09:55:15+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-10T09:56:33+00:00

    1) Tứ giác ABDE nội tiếp.
    2) BD.AC = AD.KC.
    3) DE vuông góc với AC.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )