Bài 5: a. Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh. b. Tạo 1 từ ghép, 1 từ láy chỉ mà

Question

Bài 5:
a. Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại, 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh.
b. Tạo 1 từ ghép, 1 từ láy chỉ màu sắc từ mỗi tiếng sau: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen.

in progress 0
Ngọc Diệp 2 weeks 2021-08-29T03:35:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T03:36:52+00:00

  Bài 5:

  a)

  -2 từ ghép có nghĩa phân loại:

  +nhỏ: nhỏ bé, nhỏ con.

  +sáng: sáng giá, sáng ngời.

  +lạnh: lạnh giá, lạnh tanh.

  -2 từ ghép có nghĩa tổng hợp:

  +nhỏ: nho nhỏ, nhỏ nhắn.

  +sáng: sáng sủa, sáng lạng.

  +lạnh: lạnh nhạt, lạnh toát.

  -1 từ láy:

  +nhỏ: nhỏ nhen.

  +sáng: sáng sủa.

  +lạnh: lạnh lẽo

  b)

  – 1 từ ghép:

  +xanh: xanh nhạt.

  +đỏ: đỏ chót.

  +trắng: trắng toát.

  +vàng: vàng hoe.

  +đen: đen xì.

  1 từ láy:

  +xanh: xanh xao.

  +đỏ: đo đỏ.

  +trắng: trắng trẻo.

  +vàng: vàng vàng.

  +đen: đen đúa.

           XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

  0
  2021-08-29T03:36:59+00:00

  a, Từ ghép phân loại : Xe máy , ôtô , xe buýt, ….

  Từ ghép tổng hợp : Đồng ruộng , đất nước , nhà cửa , ….

  Từ láy : Nho nhỏ , sang sáng , lạnh lẽo ,…

  b, Từ ghép : Xanh tốt , đỏ rực , trắng tinh , vàng tươi , đen sì 

  Từ láy : Xanh xao , đỏ đắn , trắng trẻo , vàng vạc , đen đủi

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )