Bài 4 giải cho mình nhé cảm ơn friends

Question

Bài 4 giải cho mình nhé cảm ơn friends
bai-4-giai-cho-minh-nhe-cam-on-friends

in progress 0
Khải Quang 2 years 2021-04-22T23:15:39+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T23:16:49+00:00

  Đáp án:1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 

  Vì 1,5 giờ > 1,25 giờ nên đi chặng hai nhanh hơn

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-22T23:17:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

  Vận tốc ở chặng đầu là: 100:1,5=66,66 (km/h)

  Vận tốc ở chặng hai là: 100:1,25=80 (km/h)

  Vì 66,66<80 nên vận tốc ở chặng đầu nhanh hơn

  *Bạn nên xem lại đề bài nhé chứ số lẻ quá! Chúc banj học tót*

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )