Bài 4. Em hãy cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau: a) Với hai điểm phân biệt cho trư

Question

Bài 4. Em hãy cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm trong mỗi trường hợp sau: a) Với hai điểm phân biệt cho trước. b) Với ba điểm phân biệt cho trước và không thẳng hàng. c) Với bốn điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. d) Với 10 điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. e) Với n điểm phân biệt cho trước, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.

in progress 0
Amity 1 year 2020-11-28T07:21:50+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T07:23:30+00:00

  Đáp án:

   a) vẽ được 1 đường thẳng

  b)vẽ được 3 đường thẳng

  c)vẽ được 6 đường thẳng

  d)vẽ được 45 đường thẳng

  e)vẽ được n.(n-1):2 đường thẳng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )