Bài 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ” Những cách chống nạn đói được chia ra làm mấy hạn: như cấm nấu rượu gạo hay bắp, cấm các thứ bánh ngọt

Question

Bài 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
” Những cách chống nạn đói được chia ra làm mấy hạn: như cấm nấu rượu gạo hay bắp, cấm các thứ bánh ngọt,… để cho đỡ tốn ngũ cốc như vùng này san se thức ăn cho vùng khác, đỡ đàn cho vùng khác. Như gia sức tăng ra trông trọt các thứ rau, khoai,…. nói tóm lại bất cứ cách gì, hễ làm cho dân đỡ đói lúc này và ngăn ngừa nạn đói mừa sau, chúng ta đều phải làm cả ”
a) Đoạn văn trên trình bày luận điểm gì ? câu nào nêu luận điểm.
b) Trong đoạn văn được lập luận theo cách nào

in progress 0
Acacia 2 weeks 2021-07-19T06:18:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T06:19:13+00:00

  a)Đoạn 1 là trình bày luận điểm là: cách thức và biện pháp cần chung tay để đẩy lùi được nạn đói . Câu luận điểm của đoạn 1 là “Nói tóm lại,…làm cả”

  Đoạn 2 là trình bày luận điểm về hiện tượng lạm dụng chữ Hán người VN. Câu nêu luận điểm là “Có nhiều người….bằng được”

  b)- Đoạn 1: Luận điểm được trình bày bằng những luận cứ:

  + Cấm nấu rượu bằng gạo, bắp

  + Cấm làm bánh ngọt vì tốn ngũ cốc

  + San sẻ thức ăn giữa các vùng với nhau

  – Đoạn 2: Luận điểm được trình bày bằng luận cứ: nêu ví dụ về cách lạm dụng chữ Hán

  0
  2021-07-19T06:19:32+00:00

  (1)

  Đoạn 1 trình bày luận điểm là những cách thức và biện pháp cần chung tay để đẩy lùi được nạn đói trong toàn dân. Câu nêu luận điểm của đoạn 1 là câu cuối “Nói tóm lại,…làm cả”

  Đoạn 2 trình bày luận điểm về hiện tượng lạm dụng chữ Hán của một bộ phận người VN. Câu nêu luận điểm là câu đầu tiên của đoạn “Có nhiều người….bằng được”

  (2)

  – Đoạn 1: Luận điểm được trình bày bằng những luận cứ:

  + Cấm nấu rượu bằng gạo, bắp

  + Cấm làm bánh ngọt vì tốn ngũ cốc

  + San sẻ thức ăn giữa các vùng với nhau

  – Đoạn 2: Luận điểm được trình bày bằng luận cứ: nêu ví dụ về cách lạm dụng chữ Hán

  (3)

  – Đoạn 1: lập luận quy nạp

  – Đoạn 2: lập luận diễn dịch

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )