Bài 4 (0,75 điểm) Một chi tiết máy gồm một phần hình trụ , phần còn lại dạng hình nón. Các kích thước đưoc ghi trên hình vẽ. Tính thể tích của chi tiế

Question

Bài 4 (0,75 điểm)
Một chi tiết máy gồm một phần hình trụ , phần còn lại
dạng hình nón. Các kích thước đưoc ghi trên hình vẽ.
Tính thể tích của chi tiết máy trên?
Giúp mik bài này với ạ
bai-4-0-75-diem-mot-chi-tiet-may-gom-mot-phan-hinh-tru-phan-con-lai-dang-hinh-non-cac-kich-thuoc

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2021-04-20T17:20:58+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T17:22:18+00:00

  Đáp án: $V=\dfrac{6272}{15}\pi$

  Giải thích các bước giải:

  Bán kính hình trụ là $R=\dfrac12\cdot 14=7$

  $\to$Thể tích chi tiết máy trên là:

  $V=\pi R^2\cdot 5.8+\dfrac13\pi R^2\cdot 8.2$

  $\to V=\pi \cdot7^2\cdot 5.8+\dfrac13\pi \cdot 7^2\cdot 8.2$

  $\to V=\dfrac{6272}{15}\pi$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )