Bài 3 Viết tên các thành ngữ thực ngữ có liên quan trong bài cây gì xin trợ giúp em mấy thiên tài

Question

Bài 3 Viết tên các thành ngữ thực ngữ có liên quan trong bài cây gì xin trợ giúp em mấy thiên tài
bai-3-viet-ten-cac-thanh-ngu-thuc-ngu-co-lien-quan-trong-bai-cay-gi-in-tro-giup-em-may-thien-tai

in progress 0
Lệ Thu 2 months 2021-08-01T02:44:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T02:46:01+00:00

  các thành ngữ thực ngữ có liên quan trong bài cây gì là: 

  Lúa khô nước cạn ai ơi. …

  Cực lòng thiếp lắm chàng ơi. …

  Thân em như lúa nếp tơ, …

  Tháng giêng thì lúa xanh già …

  Mạ non bắt nhẻ cấy biền. .

  Trời mưa cho lúa thêm bông.

  chúc ban học tốt

  0
  2021-08-01T02:46:24+00:00

  Một nuộc lạt, một bát cơm. …

  Lúa khô nước cạn ai ơi. …

  Cực lòng thiếp lắm chàng ơi. …

  Thân em như lúa nếp tơ, …

  Tháng giêng thì lúa xanh già …

  Mạ non bắt nhẻ cấy biền. …

  Trời mưa cho lúa thêm bông.

  Mink xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )