Bài 3 và 4 thôi ạ!! Em cảm ơn

Question

Bài 3 và 4 thôi ạ!! Em cảm ơn
bai-3-va-4-thoi-a-em-cam-on

0
Doris 1 year 2020-11-11T13:04:18+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )