Bài 3 này làm thế nào ạ

Question

Bài 3 này làm thế nào ạ
bai-3-nay-lam-the-nao-a

in progress 0
Vân Khánh 10 months 2021-04-27T10:24:59+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T10:26:13+00:00

  Đáp án:

   $8$ nghiệm

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  Dựa vào đồ thị ta thấy:

  $\begin{array}{l}
  \left| {f\left( {{x^3} – 3x} \right)} \right| = \dfrac{3}{2}\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  f\left( {{x^3} – 3x} \right) = \dfrac{3}{2}\\
  f\left( {{x^3} – 3x} \right) =  – \dfrac{3}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^3} – 3x = {a_1},{a_1} \in \left( { – 2;0} \right)\\
  {x^3} – 3x = {a_2},{a_2} \in \left( {0;2} \right)\\
  {x^3} – 3x = {a_3},{a_3} \in \left( {2; + \infty } \right)\\
  {x^3} – 3x = {a_4},{a_4} \in \left( { – \infty ; – 2} \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Ta có đồ thị của hàm số $y=x^3-3x$ và sự tương giao giữa đồ thị $y=x^3-3x$ với các đường $y=a_1;y=a_2;y=a_3;y=a_4$ như hình dưới

  Dựa vào đồ thị ta có:

  Tổng số nghiệm của phương trình ban đầu là: $1+3+3+1=8$

   

  bai-3-nay-lam-the-nao-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )