Bài 3: Đọc đoạn văn sau và tìm các biện pháp so sánh có trong đoạn văn? Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về N

Question

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và tìm các biện pháp so sánh có trong đoạn văn?
Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn.
Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước âm ấm đo ra bien ngày đêm như thác, cá nước bơi
hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người boơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền
xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao
ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước moc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng,
ngọn băng tăm tắp, lớp này chống lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,… loà nhoà ấn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.
Giúp em với ạ
bai-3-doc-doan-van-sau-va-tim-cac-bien-phap-so-sanh-co-trong-doan-van-thuyen-chung-toi-cheo-thoa

in progress 0
Trung Dũng 7 months 2021-06-29T21:39:01+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-29T21:40:38+00:00

    Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước âm ấm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người boơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước moc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn băng tăm tắp, lớp này chống lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,… loà nhoà ấn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )