Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau đây một cách hợp lý: a, 7/12- 27/7. 1/8

Question

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau đây một cách hợp lý:
a, 7/12- 27/7. 1/8

in progress 0
Doris 2 tháng 2021-05-02T11:33:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `7/12-27/7. 1/8`

  `=` `7/12-(27/7. 1/8)`

  `=` `7/12-27/56`

  `=` `98/168-81/168`

  `=` `17/168`

 2. Đáp án:

  `=17/168`

  Giải thích các bước giải:

  `7/12-27/7. 1/8`

  `=7/12-27/56`

  `=98/168-81/168`

  `=17/168`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )