Bài 2 tìm tổng nhé làm nhanh cho mình trong 5 phút

Question

Bài 2 tìm tổng nhé làm nhanh cho mình trong 5 phút
bai-2-tim-tong-nhe-lam-nhanh-cho-minh-trong-5-phut

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2020-11-01T19:16:49+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T19:17:51+00:00

  Đáp án: $a$) $1012036$.

               $b$) $1011030$.

  Giải thích các bước giải:

  $a)$ $S = 1+3 + 5 + …. + 2011$

  $⇔ S = \dfrac{2012.1006}{2} = 1006.1006 = 1012036$.

  $b$) $S = 2 + 4 + 6 + … + 2010$

  $⇔ S = \dfrac{2012.1005}{2} = 1006.1005 = 1011030$.

  0
  2020-11-01T19:18:34+00:00

  Bài 2:

  a) Số các số hạng là: $(2011-1):2+1=1006$ (số hạng)

  Tổng: $\dfrac{(2011+1).1006}{2}=\dfrac{2012.1006}{2}=1012036$

  b) Số các số hạng là: $(2010-2):2+1=1005$ (số hạng)

  Tổng: $\dfrac{(2010+2).1005}{2}=\dfrac{2012.1005}{2}=1011030$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )