Bài 2: Phân luật bằng trắc, cách gieo vần của bài tập ” Nam quốc Sơn Hà “. Sau đó viết 1 đoạn văn khoảng 5 dòng giới thiệu về thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuy

Question

Bài 2: Phân luật bằng trắc, cách gieo vần của bài tập ” Nam quốc Sơn Hà “. Sau đó viết 1 đoạn văn khoảng 5 dòng giới thiệu về thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt.

in progress 0
Nho 6 months 2021-07-06T05:12:33+00:00 1 Answers 168 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-06T05:14:08+00:00

    Bài thơ được viết theo thể thất ngôn (bảy chữ) tứ tuyệt (bốn câu), một trong hai thể thơ rất phổ biến đời Đường (thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú), được du nhập sang nước ta và cũng trở thành một thể thơ phổ biến của văn học trung đại. Quy định về thanh điệu, vần luật trong thơ thất ngôn tứ tuyệt rất chặt chẽ, tuy nhiên chỉ cần lưu ý sự hiệp vần ở chữ thứ bảy trong các câu 1, 2 và 4 (cũng có khi chỉ cần hiệp vần ở chữ thứ bảy trong câu 2 và 4). Trong bài thơ này, vần “ư” được hiệp ở cả ba câu 1, 2 và 4).

    Bài thơ theo luật trắc

    Thất ngôn tứ tuyệt là thể thơ mỗi bài có 4 câu và mỗi câu 7 chữ, trong đó các câu 1, 2, 4 hoặc chỉ các câu 2, 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối. Thể thơ này ra đời vào thế kỉ 7 vào Nhà Đường, ở Trung Quốc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )