bài 2: một người lần thứ nhất bán được 3/5 tầm vải. Lần thứ hai bán được 1/6 tấm vải thì còn lại 14m. Hỏi lúc đầu tấm vải có bao nhiêu m

Question

bài 2: một người lần thứ nhất bán được 3/5 tầm vải. Lần thứ hai bán được 1/6 tấm vải thì còn lại 14m. Hỏi lúc đầu tấm vải có bao nhiêu m

in progress 0
2 years 2021-05-10T13:11:44+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T13:12:46+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Sau 2 lần bán , người đó còn lại số phần tấm vải là:}`

        `1-(3)/(5)-(1)/(6)=(7)/(30)` `\text{( tấm vải )}`

  `\text{Lúc đầu , tấm vải có số m là :}`

        `14:(7)/(30)=60` `\text{(m vải)}`

         `\text{Đáp số : 60m vải}`

   

  1
  2021-05-10T13:13:41+00:00

  Đáp án:

   $60\ m$ 

  Giải thích các bước giải:

  Số phần tấm vải đã bán là:

  $\dfrac35 + \dfrac16 = \dfrac{23}{30}$ (tấm vải)

  Số phần tấm vải còn lại là:

  $1- \dfrac{23}{30} = \dfrac{7}{30}$ (tấm vải)

  Độ dài tấm vải là:

  $14\ :\ \dfrac{7}{30} = 60\ (m)$

  Đáp số: $60\ m$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )