Bài 2 lớp 4 siêu dễ ạ

Question

Bài 2 lớp 4 siêu dễ ạ
bai-2-lop-4-sieu-de-a

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-31T03:36:20+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:37:30+00:00

  Trung bình nhán vở của Bình và An là:

  (20×2):2=20 (nhãn vở)

  Cúc có số nhãn vở là:

  20-3=17(nhãn vở)

  Đáp số:17 nhãn vở

  Em mới lớp 3 hoi chả bít có đúng hok nữa!?

   

  0
  2020-10-31T03:38:16+00:00

  Đáp án: 11 nhãn vở 

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số nhãn vở của An và Bình là :

         20 + 20 = 40 ( nhãn vở )

  2 lần số nhãn vở của Cúc kém số nhãn vở của An và Bình là :

        6 x 3 = 18 ( nhãn vở )

  Số nhãn vở của Cúc là : 

        ( 40 – 18 ) : 2 = 11 ( nhãn vở )

               Đáp số : 11 nhãn vở

       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )