Bài 2: Cho có AB=BC, D là trung điểm của AC. a) Chứng minh và BD là tia phân giác của . b) Trên tia BD lấy điểm M sao cho BD=DM. Chứng minh và

Question

Bài 2: Cho có AB=BC, D là trung điểm của AC.
a) Chứng minh và BD là tia phân giác của .
b) Trên tia BD lấy điểm M sao cho BD=DM. Chứng minh và AM//BC.
c) Qua B kẽ tia Bx//AC, trên Bx lấy điểm H sao cho BH=AC.
Chứng minh ba điểm M, C, H thẳng hàng.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc .
a) Tính số đo góc ?
b) Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Qua B dựng đường vuông góc với AB cắt CM tại E. Chứng minh
c) Chứng minh AE//BC.
d) Gọi K, H lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AC và BE. Chứng minh ba điểm H, M, K thẳng hàng.
Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-18T14:23:07+00:00 2 Answers 110 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T14:25:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Bài 2) xét 2 tam giác BDC và tam giác MDA 

  DA=DC

  DM=DB

  góc BDC= góc MDA(ĐĐ) => Tam giác BDC=Tam giác MDA(C.G.C)

  => góc DAM= góc DCB( 2 góc tương ứng)

  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong do đó AM//BC

  Bx//AC => góc CBH= góc DCB(so le trong)(1)

  Góc BHC= góc DCM( đồng vị)(2)

  Góc MCH= góc DCM+ góc DCB+ góc BCH(3)

   mà góc BCH+góc BHC+ góc CBH=180⁰(4)

  TỪ (1)(2)(3)(4)=> góc MCH=180⁰ hay C,,M,H  thẳng hàng

  Bài 3 không đủ dữ kiện

  Bài 4  xét 2 tam giác AMD và CMB

  góc AMD= góc CMB(ĐĐ)

  AM=MC

  MD=MB

  => TAm giác AMD=CMB(C.G.C)

  =>AD=BC(2  cạnh tương ứng)

  => góc MBC= góc MDA( 2 góc tương ứng)

  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong=> AD//BC

  Tam giác ABD có EM là đường trung bình của tam giác => EM//AB EM=1/2AB(1)

   tam giác ACB có MF là đường trung bình của tam giác => MF//AB MF=1/2AB(2)

  Hơn nữa E F nằm cùng phía vớI AB

  => EF//AB 

  hay  EMF //AB 

  => E,M,F,thẳng hàng

  bai-2-cho-co-ab-bc-d-la-trung-diem-cua-ac-a-chung-minh-va-bd-la-tia-phan-giac-cua-b-tren-tia-bd

  0
  2020-10-18T14:25:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng lop 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )