Bài 1Khoanh vào phân số

Question

Bài 1Khoanh vào phân số
bai-1khoanh-vao-phan-so

in progress 0
Philomena 8 tháng 2020-10-16T00:43:52+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     mk làm theo đề trong hình

    bai-1khoanh-vao-phan-so

  2. Bạn khoanh vào tất cả trừ câu 3 nhé

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )