bài 1a: trong các từ bén dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa? -cậu bé đi vội vã, chân bước không bén đất. -họ đã quen hơi bén tiế

Question

bài 1a: trong các từ bén dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa?
-cậu bé đi vội vã, chân bước không bén đất.
-họ đã quen hơi bén tiếng.
con dao này bén (sắc) quá.
b. tìm từ sắc đồng âm và nhiều nghĩa trong các câu sau:
-biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.
-con dao này rất sắc.
-mẹ đang sắc thuốc cho bà.
-trong vườn muôn hoa đang khoe sắc.

in progress 0
Lệ Thu 5 months 2021-08-01T16:22:05+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:23:17+00:00

  1.a

  1.Cậu bé đi vội vã, chân bước không bén đất.

  2.Họ đã quen hơi bén tiếng.

  3.Con dao này bén (sắc) quá.

  Từ bén trong câu 1 và 3 là từ nhiều nghĩa.

  Từ bén trong câu 1, 2 và 3 là từ đồng âm.

  1.b

  1.Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

  2.Con dao này rất sắc.

  3.Mẹ đang sắc thuốc cho bà.

  4.Trong vườn muôn hoa đang khoe sắc.

  Từ sắc trong câu 1 và 4 là từ nhiều nghĩa.

  Từ sắc trong câu 1, 2, 3 và 4 là từ đồng âm.

  NO COPY!

  XIN HAY NHẤT+VOTE 5*+CẢM ƠN!

  0
  2021-08-01T16:24:03+00:00

  Bài 1a :

  cậu bé đi vội vã, chân bước không bén đất.

                                                          (1)

  (bén ở đây nghĩa là không chạm vào mặt đất)

                                                          

  -Họ đã quen hơi bén tiếng.

                              (2)

  (bén ở đây nghĩa là bắt đầu quen và gắn bó với nhau trong quan hệ tình cảm thường dùng để nói về tình cảm nam nữ)

                                                       

  con dao này bén (sắc) quá

                       (3)

  (bén ở đây nghĩa là sắc)

  Bén (2) với bén (1) và bén (3) là các từ đồng âm

  Bén (1) và bén (3) là từ nhiều nghĩa

  1b :

  -biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

                                                         (1)

  -con dao này rất sắc.

                             (2)

  -mẹ đang sắc thuốc cho bà.

                   (3)

  -trong vườn muôn hoa đang khoe sắc.

                                                          (4)

  Sắc (2) và sắc (3) với sắc (1) và sắc (4) là các từ đồng âm

  Sắc 1 và sắc (4) là từ nhiều nghĩa

  ( không đúng lắm, mong bạn thông cảm )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )