bài 12 trang 21sgk lý11

Question

bài 12 trang 21sgk lý11

in progress 0
Nick 8 months 2021-01-06T20:31:32+00:00 3 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T20:33:26+00:00

  Đáp án: – Điện tích điểm q₁ = 3.10-8 C đặt tại điểm A, q₂ = – 4.10-8 C đặt tại điểm B, AB = 10cm.

  – Gọi C là điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.

  – Gọi Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 1 và Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 2 là cường độ điện trường của q₁ và q₂ tại C.

  – Cường độ điện trường tổng hợp tại C:

  Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý

  =>Hai vecto này cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

  + Hai vecto cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB.

  + Hai vectơ này phải ngược chiều, tức là C phải nằm ngoài đoạn AB.

  + Hai vectơ này có cùng độ lớn, tức là điểm C gần A hơn B vì |q₁| < |q₂|.

  Ta có hình vẽ:

  Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý

  Đặt AC = x, ta có :

  Đặt AC = x, ta có :

  Đáp án bài 12 trang 21 SGK Vật lý 3

  0
  2021-01-06T20:33:27+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Điểm có cường độ điện trường bằng không, tức là:

  Do đó điểm này nằm trên đường thẳng nối hai điện tích .

  Vì q1 và q2 trái dấu nên điểm này nằm ngoài đoạn thẳng nối hai điện tích và ở về phía gần q1 (vì q1 < | q2 |)

  Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

  Ta có:

  Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

  Và r2 – r1 = 10cm (2)

  Từ (1) và (2) ta tìm được r1 ≈ 64,6 cm và r2 = 74,6 cm.

  Tại đểm đó không có điện trường vì EM = 0.

  Đáp số: r1 ≈ 64,64 cm ; r2 ≈ 74,64 cm.

  0
  2021-01-06T20:33:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo trả lời câu hỏi bài 12 vật lý 11 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )