Bài 10:tìm nghiệm của các đa thức sau A) (4x-3)(5+x) B) (xmũ2 + 1)(2x+1) Làm ơn giúp mình bài này vs ạ

Question

Bài 10:tìm nghiệm của các đa thức sau
A) (4x-3)(5+x)
B) (xmũ2 + 1)(2x+1)
Làm ơn giúp mình bài này vs ạ

in progress 0
Latifah 3 months 2021-04-15T18:55:02+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T18:56:08+00:00

  `a)`

  `(4x-3)(5+x)`

  `=>(4x-3)(5+x)=0`

  `=>4x-3=0`  hoặc  `5+x=0`

  `=>        x=3/4`     hoặc  `x=-5`

  Vậy đa thức `(4x-3)(5+x)` có `2` nghiệm `3/4` và `-5`

  `b)`

  `(x^2+1)(2x+1)`

  `=>(x^2+1)(2x+1)=0`

  `=>x^2+1=0`  hoặc  `2x+1=0`

  `=>2x+1=0`

  `=>x=-1/2`

  Vậy đa thức `(x^2+1)(2x+1)` có nghiệm `-1/2`

   

  0
  2021-04-15T18:56:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, $(4x-3)(5+x)=0$

  $⇔\left[\begin{array}{l}4x-3=0\\5+x=0\end{array}\right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac34\\x=-5\end{array} \right.$ 

  Vậy đa thức có hai nghiệm là `3/4` và `-5`

  b, $(x^2+1)(2x+1)=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\2x+1=0\end{array} \right.$

  $⇔2x+1=0$

  $⇔x=-\dfrac12$

  Vậy đa thức trên có nghiệm là `-1/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )