Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB =3cm, BC=4cm. Vẽ đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, AC trong các trường hợp sau: a) A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm

Question

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB =3cm, BC=4cm. Vẽ đường trung trực của các đoạn thẳng AB, BC, AC trong các trường hợp sau:
a) A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C
b) A, B, C là 3 đỉnh của 1 tam giác
Bài 2: Cho góc tù xOy. Trong góc xOy vẽ tia Om vuông góc với Ox và tia On vuông góc với tia Oy
a) Chứng minh rằng xOn = mOy
b) tính số đo xOy + mOn
c) Gọi tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Chứng minh rằng Ot là tia phân giác của góc mOn
Làm giúp mk với nhé. Mk hứa sẽ cho vote 5 sao và ctlhn

0
Calantha 1 year 2020-11-07T19:07:13+00:00 0 Answers 19 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )