Bài 1 Trong các CTHH sau: BaO, C2H6O, ZnO, SO3, KOH, CO2. a) CTHH nào là CTHH của oxit. b) Phân loại oxit axit và oxit bazơ. c) Gọi tên các oxit đó. B

Question

Bài 1
Trong các CTHH sau: BaO, C2H6O, ZnO, SO3, KOH, CO2.
a) CTHH nào là CTHH của oxit.
b) Phân loại oxit axit và oxit bazơ.
c) Gọi tên các oxit đó.
Bài 2
Cho các oxit sau: SO2, CaO, Al2O3, P2O5.
a) Các oxit này có thể được tạo thành từ các đơn chất nào?
b) Viết phương trình phản ứng điều chế các oxit trên.
Bài 5
Oxit của nguyên tố R có hóa trị III chứa 70% về khối lượng nguyên tố R. Hãy cho biết
oxit trên thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ.
Bài 6
Một hợp chất oxit chứa 50% về khối lượng của S. Xác định CTHH của oxit

in progress 0
Ladonna 7 months 2021-04-10T10:46:43+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-10T10:48:35+00:00

  Đáp án:

   BÀI 1 : a, 
  CTHH oxit là : BaO , ZnO , SO3 , CO2 

  b, Oxit axit : SO3 , CO2

  Oxit bazơ : BaO , ZnO

  c, SO3 : lưu huỳnh trioxit
  ZnO : kẽm oxit 

  CO2 : cacbon dioxit 
  BaO : bari oxit 

  Bài 2:

  a,

  SO2 được tạo bởi lưu huỳnh và Oxi

  CaO được tạo bởi Canxi và Oxi

  Al2O3 được tạo bởi nhôm và Oxi

  P2O5 được tạo bởi photpho và Oxi

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-10T10:48:43+00:00

  Đáp án:

   BÀI 1 : a, 
  CTHH oxit là : BaO , ZnO , SO3 , CO2 

  b, Oxit axit : SO3 , CO2

  Oxit bazơ : BaO , ZnO

  c, SO3 : lưu huỳnh trioxit
  ZnO : kẽm oxit 

  CO2 : cacbon dioxit 
  BaO : bari oxit 
   

   

  0
  2021-04-10T10:48:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo koh + co2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )