Bài 1: Tính khối lượng mol của A) Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là :1,375 B) Khí A có tỉ khối đối với không khí là: 1,172 Bài 2: Viết biểu thức tí

Question

Bài 1: Tính khối lượng mol của
A) Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là :1,375
B) Khí A có tỉ khối đối với không khí là: 1,172
Bài 2: Viết biểu thức tính tỉ khối của khí Hiđrô, khí Clo, khí Oxi, khí metane (CH4) số với không khí
Bài 3: Cho các khí : N2, CO, SO2, O2
A) tính tỉ khối của các khí trên với khí H2
B) Tính tỉ khối của các khí trên với không khí.
Bài 4: Hợp chất Ý gồm 2 nguyên tố C và Ở, trong đó %C=27,27% về khối lượng. Lập CTHH của Y biết phân tử khối của Y là 44.
Bài 5: Hợp chất A có thành phần theo khối lượng là: 82,35% N, 17,65% H. Hãy lập CTHH của hợp chất, biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí Hiđrô là 8,5.
Bài 6: Khí A nặng hơn khí Hiđrô 17 lần. Thành phần theo khối lượng của khí A là 5,88% H và 94,12% S.
Tìm CTHH của khí A.
(Ai giải giúp với)

in progress 0
bonexptip 10 months 2021-03-23T20:28:13+00:00 3 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T20:30:10+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: 

  Khối lượng mol của những khí cho:

  a) dX/O2 =  = 1,375 ⇒ MX = 1,375 x 32 = 44g;

      dY/O2 =  = 0,0625 ⇒ MY = 0,0625 x 32 = 2g.

  b) dX/kk =  = 2,207 ⇒ MX = 29 x 2,207 = 64g;

      dY/kk =  = 1,172 ⇒ MY = 29 x 1,172 = 34g.

  Bài 6:

  Ta có:  = 17 => MA = 17 . 2 = 34

  Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A

  => mH =  = 2 (g) => mS =  = 32 (g)

  hoặc mS = 34 – 2 = 32 (g)

  Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

  nH =  = 2 mol nS =  = 1 mol

  Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Do đó công thức hóa học của khí A là H2S

  0
  2021-03-23T20:30:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1, a, A= 1,375.32=44(g/mol)

  b, A= 1,172.29=33,988(g/mol)

  2, d H2/kk= 2/29=0,068

  d Cl2/kk= 71/29=2,448

  d O2/kk= 32/29=1,10344

  d CH4/kk= 16/29=0,5517

  0
  2021-03-23T20:30:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công thức tính tỉ khối các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )