Bài 1: Tìm x, y biết: x : y = 1 : 2 và $x^{2}$ + $y^{2}$ = 20 Giúp mik với ạ!!!! Bạn nào sớm và đúng mik xẽ tick 5 sao cho ạ!!! Chiều m

Question

Bài 1: Tìm x, y biết:
x : y = 1 : 2 và $x^{2}$ + $y^{2}$ = 20
Giúp mik với ạ!!!! Bạn nào sớm và đúng mik xẽ tick 5 sao cho ạ!!! Chiều mik nộp rùi!!!

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-27T03:23:37+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:25:17+00:00

  Đáp án:

  ` x: y  =1:2`

  ` => x/1 = y/2`

  ` => (x^2)/(1^2) = (y^2)/(2^2)`

  ` => x^2/1 = y^2/4`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  ` x^2/1 = y^2/4  = (x^2+y^2)/(1+4) = 20/5 = 4`

  ` => x^2 = 4.1 = 4 =>x = ±2`

  ` => y^2 = 4.4 = 16 => y = ± 4`

   

  0
  2020-11-27T03:25:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $x:y=1:2$

  $⇔\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}$

  $⇔\dfrac{x^2}{1}=\dfrac{y^2}{4}$

  $=\dfrac{x^2+y^2}{1+4}=\dfrac{20}{4}=5$

  $⇔x^2=5.1=5 ⇔ x=±\sqrt{5}$

  Và $y^2=5.4=20 ⇔ y=±\sqrt{20}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )