Bài 1: Tìm số nguyên n sao cho: (n+3)/(n-2) là số nguyên âm. b. (n+7)/(3n-1) là số nguyên. c. (3n+2)/(4n-5) là số tự nhiê

Question

Bài 1: Tìm số nguyên n sao cho:
(n+3)/(n-2) là số nguyên âm. b. (n+7)/(3n-1) là số nguyên. c. (3n+2)/(4n-5) là số tự nhiên.
Bài 9: Chứng minh rằng (n-5)/(3n-14) là phân số tối giản với mọi số nguyên n.

in progress 0
Dâu 9 months 2021-04-20T13:56:48+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:57:52+00:00

  Đáp án:

   gửi bạn

  Giải thích các bước giải:

   

  bai-1-tim-so-nguyen-n-sao-cho-n-3-n-2-la-so-nguyen-am-b-n-7-3n-1-la-so-nguyen-c-3n-2-4n-5-la-so

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )