Bài 1 : Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ Dũng cảm Bài 2: Tìm 5 thành ngữ , tục ngữ nói về lòng dũng cảm Bài 3 : Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào ?

Question

Bài 1 : Tìm 4 từ cùng nghĩa với từ Dũng cảm
Bài 2: Tìm 5 thành ngữ , tục ngữ nói về lòng dũng cảm
Bài 3 : Em hiểu các thành ngữ dưới đây như thế nào ?
a) Mỗi hở răng lạnh
b) Máu chảy ruột mềm
c) Lá lành đùm lá rách
d) Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Ngoài lề : Các bạn hãy viết chi tiết ở bài 3 hộ mk nha

in progress 0
Euphemia 5 months 2021-05-29T18:44:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T18:45:03+00:00

  Bài 1 : 

  anh dũng, can đảm, gan góc, quả cảm

  Bài 2 :

  Bắt giặc phải có gan, chống thuyền phải có sức.

  Dám nghĩ dám làm. 

  Vào sinh ra tử

  Gan vàng dạ sắt

  Hổ báo cáo chồn

  Bài 3 :

  a) Môi hở răng lạnh : Nghĩa là những người thân, anh em ruột thịt trong nhà thì phải biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

  b) Máu chảy ruột mềm : Nghĩa là những người thân, anh em ruột thịt gặp điều không hay, không mong muốn thì mình phải có lòng trắc ẩn, phải biết đau lòng.

  c) Lá lành đùm lá rách : Nghĩa là trong hoàn cảnh khó khăn, người có đầy đủ hơn sẽ  san sẻ, giúp đỡ người khó khăn hơn.

  d) Một con ngựa no cả tàu bỏ cỏ : Nghĩa là chỉ một người trong một gia đình hay trong một tập thể, một người buồn bã không thiết đến ăn uống, thì cả tập thể đó cũng cảm thấy đau buồn thay.

  0
  2021-05-29T18:45:58+00:00

  1.Các từ đồng nghĩa với dũng cảm là: Gan dạ; anh hùng; anh dũng; can đảm; can trường; gan góc; gan lì, bạo gan, quả cảm.

  2.5 thành ngữ , tục ngữ nói về lòng dũng cảm là

    Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh.

    Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con

    Lửa thử vàng gian nan thử sức.

    Thua keo này ta bày keo khác

    Dám nghĩ dám làm

  3.

  a. Môi hở răng lạnh : nghĩa là anh em ruột thịt, bạn bè thân thuộc chí cốt phải thương yêu thương đùm bọc che chở cho nhau.

  b, Máu chảy ruột mềm : Nghĩa là trong anh em, người thân nếu người này gặp nạn thì người kia cảm thấy đau lòng.

  c, Nhường cơm sẻ áo : Nghĩa là thương yêu giúp đỡ chia sẻ cho nhau khi gặp hoạn nạn khó khăn.

  d. Lá lành đùm lá rách : Nghĩa là trong khó khăn, người có của ăn của để; giàu có hơn cần giúp đỡ cưu mang bao bọc cho những người nghèo khó.

  e, Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ : Khi trong gia đình, trong tập thể có một người gặp chuyện không may thì những người còn lại cũng lo lắng không yên.

  chúc bạn học tốt nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )