Bài 1: Thu gọn biểu thức sau a) 3y(x^2 – xy) – 7x^3(y + yx) b) 1/5xy(x + y) – 2(y^3x – xy^2)

Question

Bài 1: Thu gọn biểu thức sau
a) 3y(x^2 – xy) – 7x^3(y + yx)
b) 1/5xy(x + y) – 2(y^3x – xy^2)

in progress 0
Sapo 1 tháng 2021-05-15T02:05:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  bai-1-thu-gon-bieu-thuc-sau-a-3y-2-y-7-3-y-y-b-1-5y-y-2-y-3-y-2

 2. Đáp án:

  a) `3x^2y-3xy^2-7x^3y-7x^4y`

  b) ` 1/5x^2y+11/5xy^2-2xy^3`

  Giải thích các bước giải:

  a)

  `3y(x^2 – xy) – 7x^3(y + yx)`

  `=3x^2y-3xy^2-7x^3y-7x^4y`

  b)

  `1/5xy(x + y) – 2(y^3x – xy^2)`

  `=1/5x^2y+1/5xy^2-2xy^3+2xy^2` 

  `=1/5x^2y+(1/5xy^2+2xy^2)-2xy^3`

  `=1/5x^2y+11/5xy^2-2xy^3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )