bài 1; phát hiện và phân tích hiệu quả sử dụng của phép so sánh ” Sân kho máy tuốt lúa Mở miệng cười ầm ầm Thóc mặc áo vàng óng

Question

bài 1; phát hiện và phân tích hiệu quả sử dụng của phép so sánh
” Sân kho máy tuốt lúa
Mở miệng cười ầm ầm
Thóc mặc áo vàng óng
Thở hí hóp trên sân ”
bài thơ: thôn xóm vào mùa của TRẦN ĐĂNG KHOA

in progress 0
Diễm Kiều 1 month 2021-08-04T07:42:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T07:44:13+00:00

  Những phép so sánh:

  -Sân kho máy tuốt lúa mở miệng cười ầm ầm.

  ( Máy tuốt lúa  đang hoạt động được so sánh với miệng cười)

  – Thóc mặc áo vàng óng thở hí hóp trên sân. 

  ( Thóc vàng óng nằm trên sân được so sánh với mũi đang thở)

  Hiệu quả sử dụng của phép so sánh

  Giúp đoạn thơ hay và thêm phần thú vị. Từ những thứ bình thường, dân giã như máy đang tuốt lúa và hạt thóc mà tác giả đã dùng biện pháp so sánh để đoạn văn giàu trí tưởng tượng phong phú.

  @779

  Chúc học tốt!

  0
  2021-08-04T07:44:33+00:00

  ‘ Sân kho máy tuốt lúa

  Mở miệng cười ầm ầm:(máy tuốt lúa cười ầm ầm )so sánh giống tiếng con người cười

    Thóc mặc áo vàng óng
          Thở hí hóp trên sân ”( con người mới mặc áo ,thở )như là ss thóc mặc áo thở híp hóp

  là cho doán thơ thêm hấp dẫn hơn 

  cho câu trả lời hay nhât và voye 5 sao ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )