Bài 1. Một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương 570 NST đơn. Xác định: a/

Question

Bài 1. Một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương 570 NST đơn. Xác định:
a/ Số lần nguyên phân của hợp tử.
b/ Số NST và trạng thái của NST trong 2 tế bào của hợp tử khi trải qua các kì của nguyên phân?
c/ Tính số tế bào sinh trứng, số tế bào sinh tinh sinh ra tinh trùng thụ tinh nói trên? Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25% (loài này có 2n-38).
Bài 2. Có 1 số trứng và một số tinh trùng tham gia thụ tinh, biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Có 20 hợp tử được tạo thành. Hãy tính:
a/ Số trứng, số tinh trùng được thụ tinh.
b/ Số tế bào sinh tinh.
c/ Số tế bào sinh trứng và số thể định hướng đã bị tiêu biến.
(1 tế bào sinh trứng tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng)

Giúp mình câu 1 và 2
bai-1-mot-hop-tu-cua-mot-loai-nguyen-phan-lien-tiep-mot-so-lan-da-lay-nguyen-lieu-cua-moi-truong

in progress 0
RobertKer 1 year 2020-10-22T15:51:35+00:00 3 Answers 176 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T15:53:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, số lần np là x

  Ta có 2n . (2^x-1) = 570 

  38. (2^x-1)= 570=> x = 4

  b, kì đầu, kì giữa : 2n kép : 38 NST kép

  kìa sau : 4n đơn : 76 NST đơn

  kì cuối 2n đơn : 38 NST đơn

  c, có 1 tinh trùng thụ tinh

  hiệu suất thụ tinh là 6,25%

  => số tinh trùng sinh ra là : 1 : 6,25% = 16 tinh trùng

  Số tế bào sinh tinh là 16 : 4 = 4

  Bài 2 :

  a, 20 hợp tử tạo thành

  số trứng thụ tinh là 20

  số tinh trùng thụ tinh là 20

  b, số tinh trùng sinh ra : 20 : 6,25%= 320 tinh trùng

  số trứng sinh ra là 20 : 50% = 40 trứng

  số tế bào sinh tinh là : 320 : 4 = 80 

  số tế bào sinh trứng là : 40

  số thể định hướng là : 40 x 3 = 120 

  0
  2020-10-22T15:53:33+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  – Bộ NST lưỡng bội  của loài là 2n = 38

  a.

  * Gọi số lần nguyên phân của hợp tử là $x$

  Theo bài ra, ta có:

  38 × ($2^{x}$ – 1)= 570

  → $x$ = 4

  b.

  – Kì đầu: 38 NST kép

  – Kì giữa: 38 NST kép

  – Kì sau: 76 NST đơn

  – Kì cuối: 38 NST đơn

  c.

  – Số tinh trùng được sinh ra là:

  1 : 6,25% = 16 tinh trùng

  – Số tế bào sinh tinh là:

  16 : 4 = 4 tế bào

  Câu 2:

  a.

  – Có 20 hợp tử được tạo thành

  ⇒ Số trứng thụ tinh là 20 trứng

  ⇒ Số tinh trùng thụ tinh là 20 tinh trùng

  b.

  – Số tinh trùng tạo ra là:

  20 : 6,25% = 320 tinh trùng

  – Số tế bào sinh tinh là:

  320 : 4 = 80 tế bào

  – Số trứng sinh ra là:

  20 : 50% = 40 trứng

  – Số tế bào sinh trứng là:

  40 : 1 = 40 tế bào

  – Số thể định hướng là:

  40 × 3 = 120 thể định hướng

   

  0
  2020-10-22T15:53:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công thức tính hiệu suất thụ tinh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )