Bài 1: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với B . Tinh lực Lorenxơ

Question

Bài 1: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban
đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với B . Tinh lực Lorenxơ tác dụng vào electron.
Bài 2: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 (C). Tính lực Lorenxơ tác dụng lên proton.

in progress 0
Ngọc Khuê 11 months 2021-02-17T17:14:51+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-17T17:16:45+00:00

  Đáp án:

   f=6,4.10^-15N

  Giải thích các bước giải:

  1:
  \[f = \left| e \right|.B.v = 1,{6.10^{ – 19}}.0,{2.2.10^5} = 6,{4.10^{ – 15}}N\]

   2:

  \[f = \left| e \right|.B.v.\sin \alpha  = 1,{6.10^{ – 19}}.0,{02.2.10^6}.\sin 30 = 3,{2.10^{ – 15}}N\]

  0
  2021-02-17T17:16:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập lực lorenxo các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )