bài 1 . lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y= 2x ^2 -4x bài 2 cho 2 tập hợp A = (-4; 1) B =(m-2; m+1) . tìm m để B\A = rỗng

Question

bài 1 . lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y= 2x ^2 -4x
bài 2 cho 2 tập hợp A = (-4; 1) B =(m-2; m+1) . tìm m để B\A = rỗng

0
Sigridomena 8 tháng 2020-10-30T00:39:37+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )