Bài 1:Giải nghĩa các từ Hán Việt sau : Thiên địa ,Tham dự , Bảo mật, Vương phi , Phục vụ. Bài 2 : Tìm các từ ghép với từ thiên Lm nhanh lên hộ mk n

Question

Bài 1:Giải nghĩa các từ Hán Việt sau : Thiên địa ,Tham dự , Bảo mật, Vương phi , Phục vụ.
Bài 2 : Tìm các từ ghép với từ thiên
Lm nhanh lên hộ mk nhé mk đg cần gấp

in progress 0
Ladonna 1 week 2021-07-21T13:15:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T13:16:40+00:00

  Bài 1: Thiên địa:trời đất
            Tham dự:Tham gia
            Bảo mật:Bảo vệ
            Vương phi:trả
            Phục vụ:giao banh
   Bài 2: 

  Thiên:trời
  -Các từ ghép với từ thiên là:thiên thần,thiên đại,thiên thanh,…

  0
  2021-07-21T13:16:52+00:00

  thiên địa: thiên là trời, địa là đất

  bảo mật: bảo là bảo vệ. mật là mật mã

  vương phi : vương là vua 

  từ ghép: thiên nhiên

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )