Bài 1: Em hãy cho biết có gì giống và khác nhau giữa: Nghĩa của chân trong chân người, chân gà , chân vịt với chân trong chân giường, chân ghế, kiềng

Question

Bài 1: Em hãy cho biết có gì giống và khác nhau giữa:
Nghĩa của chân trong chân người, chân gà , chân vịt với chân trong chân giường, chân ghế, kiềng ba chân, chân tường, chân núi.

in progress 0
Mộc Miên 2 months 2021-08-02T09:09:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T09:10:54+00:00

  -Giống : “Chân” ở đây đều chỉ bộ phận cơ thể chung có tác dụng cụ thể được sử dụng trong mọi trường hợp đúng đắn 

  -Khác nhau : 

  + chân gà , chân vịt : chân nói riêng của một loài động vật để giúp cho con vật đó có thể di chuyển được. $(1)$

  +Chân người : chân của con người, giúp cho con người co thể đứng vững, đi được , hoạt động làm việc,.. $(2)$

  +chân trong, chân giường, chân ghế : phần để nâng đỡ giúp cho đồ vật này đứng được , nâng đỡ cho các bộ phận khác. $(3)$ 

  +chân tường, chân núi : phần dưới cùng , hay bám vào một số mặt nền, một vật gì đó rất chặt . $(4)$

  $=>$ $(1)$ và $(2)$ là nghĩa gốc 

  $=>$ $(3)$ và $(4)$ là nghĩa chuyển

  0
  2021-08-02T09:11:07+00:00

  Bài 1: Em hãy cho biết có gì giống và khác nhau giữa:

  Nghĩa của chân trong chân người, chân gà , chân vịt với chân trong chân giường, chân ghế, kiềng ba chân, chân tường, chân núi.

  => Điểm giống và khác nhau giữa nghĩa của từ chân : 

  * Giống nhau : Đều chỉ bộ phận ở dưới cùng của cơ thể hoặc của một đồ vật nào đó có tác dụng nâng đỡ 

  * Khác nhau : 

  – Chân người , chân gà , chân vịt : Bộ phận dưới cùng của người hay động vật dùng để đi , đứng , chạy , nhảy , …. ( nghĩa gốc ) 

  – Chân giường , chân ghế , kiềng ba chân : Bộ phận dưới cùng của một số đồ dùng , có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác ( nghĩa chuyển ) 

  – Chân tường , chân núi :  Phần dưới cùng của một số vật , tiếp giáp và bám vào mặt nền ( nghĩa chuyển ) 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  NO COPY !!!!

  @ HEO 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )